Esiet sveicināti Pūpē!

Pat pirms nepilniem 100 gadiem šo uzrunu būtu sapratuši visi!

Šodien tas nozīmē  –  Esiet sveicināti Babītē !   Tas nav tulkojums !

Tā būtu varējusi saukties tagadējā Babīte, ja vēsture nebūtu apmetusi kūleni (par to un citiem Babītes vēstures līkločiem lasiet sadaļā PŪPE)

Toties tā saucas biedrība, kas apņēmusies izzināt šīs teritorijas attīstības gaitu, izcelt no aizmirstības apvidus senāko nosaukumu Pūpe, piepildot to ar novadpētniecisku, izglītojošu un atraktīvu saturu (skat. sadaļu BIEDRĪBA PŪPE).

Pūpes vārdu biedrība vēlas iedzīvināt arī publiskā parkā, kas jau top ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu (meklējiet sadaļā PŪPES PARKS).

Šī mājas lapa dienasgaismu ieraudzīja 2014. gada martā, biedrības Pūpe izstrādātajam projektam saņemot atbalstu biedrības „Pierīgas partnerība” atklātajā projektu iesniegumu konkursā uz ELFLA līdzfinansējumu. Par atbilstošu publiskā finansējuma piesaistei to ir atzinis arī Lauku atbalsta dienests.

Par to viņiem vislielākais Paldies!

Šī ir iespēja pielikt savu sirdi, prātu un rokas ikvienam, kurš jūt sevī aicinājumu sakopt savu apkārtni, pagastu, izzināt tuvākās apkārtnes vēsturi, ar savu ieguldījumu vairot sava novada vērtību, izbaudīt prieku un atbildību par kopīgi paveikto.

Patiesā cieņā un cerībā uz veiksmīgu sadarbību biedrības vārdā     Arturs Orlovskis