Hronika

   2012. gada 24. martā valdes sēdē tiek apstiprināti sadarbībā ar mākslinieci Anitu Ābeli un datorspeciālisti Kristīni Šternu tapušie biedrības „Pūpe” un iecerētā Pūpes parka logotipi, kā arī uz biedrības logotipa bāzes veidotā biedrības veidlapa par pamatu..

   2012. gada 24. martā tiek palaista ēterā biedrības pagaidu mājas lapa www.pupesparks.wordpress.com., kas tapusi sadarbībā ar datorspeciālisti Kristīni Šternu. Kaut arī domēna piedāvāto bezmaksas moduļu formāts un kārtošanas sistēma pilnā mērā neatbilst biedrības iecerei, tomēr tiek nolemts to publiskot, lai biedrības iestrādes būtu publiski pieejamas, tai piedaloties projektu konkursos un meklējot atbalstu biedrības ieceru realizēšanai.

   2012. gada 26. martā biedru kopsapulcē tiek apstiprināts biedrības un parka logotipu galīgais variants dažādos digitālos formātos, piemērotos ievietošanai mājas lapā, biedrības zīmoga izstrādei, veidlapas izveidei, vizītkartēm, bukletiem un citām vajadzībām.

  2013. gada 15. marta biedru kopsapulcē tiek apstiprināti biedrības „Pūpe” Statūti jaunā redakcijā, kā arī apstiprināts Nolikums par dalību biedrībā ar pielikumiem

  2013. gada 25. jūnijā biedrība no Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (LAD) saņem lēmumu Nr. 04.6-11/13/1284, datētu ar 13.05.2013, par biedrības iesniegtā projekta Nr. 13-04-LL37-L413201-000002 „Mājas lapas www.pupe.lv izstrāde” apstiprināšanu.

  2013. gada 29. jūlijā ar cenu aptaujas uzvarētāju SIA Web Multishop Company tiek noslēgts līgums Nr. P-22 par mājas lapas www.pupe.lv dizaina elementu izstrādi un satura vadības sistēmas pieslēgšanu mājas lapai.

  2014. gada 11. martā tiek publiskoti ar mākslinieces Anitas Ābeles un datormaketētāju Jeļenas Plotņikovas, Svena Kuzmina, Jāņa Rasiņa atbalstu tapušie biedrības "Pūpe" un iecerētā Pūpes parka logotipi.

  2014. gada 18. martā tiek izveidota biedrības "Pūpe" sākotnējā printējamā veidlapa. 8. maijā top tās digitāli aizpildāmā versija.

  2014. gada 2. jūnijā dienas gaismu ierauga datormaketētājas Jeļenas Plotņikovas izveidotais novadpētniecības sadaļas "Pūra lāde" logotips.

  2014. gada 6. maijā mājas lapa www.pupe.lv  tiek publiskota interneta vidē, atbilstoši līgumam Nr. P-22 ar SIA Web Multishop Company. Saskaņā ar projekta „Mājas lapas www.pupe.lv izstrāde” nosacījumiem tajā ir izvietota informācija par organizācijām, ar kuru atbalstu un līdzfinansējumu šis projekts ir realizēts, kā arī šo organizāciju logotipi. Saistībā ar jaunās mājas lapas un e-pasta adreses ieviešanu ir veiktas izmaiņas biedrības dokumentācijā un publiskajā telpā. Ir precizēts biedrības logotips, izveidots jauns biedrības veidlapas dizains, iestrādājot tajā datu izmaiņas, ir nomainīta biedrības e-pasta adrese no pupesparks@inbox.lv uz pupe@pupe.lv , uz jauno vietni pārvietoti dati no vietnes www.pupesparks.wordpress.com. un šī pagaidu vietne tiek likvidēta.

          ir noslēgts līgums par domēnu pupe.lv un @pupe.lv izmantošanu.

   Līdz Projekta „Mājas lapas www.pupe.lv izstrāde” (projekta iesnieguma Nr. 13-04-LL37-L413201-000002) realizācijas beigu termiņam (2014. gada 25. jūnijs) itiek nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši nosacījumiem par projekta īstenošanu, Babītes pašvaldības mājas lapas un novada avīzes administratori tiek informēti par vietnes www.pupe.lv izveides faktu un par publiskā līdzfinansējuma sniedzējiem.

  Ar topošo Pūpes parku saistīto aktivitāšu hroniku skatīt Pūpes parks.