Muzeja ideja

Ideja par novadpētniecības muzeja izveidi biedrībai radās, sākot darbu pie apkārtnes vēstures izzināšanas. Dažādos muzejos, arhīvos, bibliotēkās, iestādēs, pie vietējiem iedzīvotājiem apzinātā sākotnējā informācija uzrādīja, ka padziļinātas izpētes un sabiedrības iesaistes pienesums varētu būt ļoti apjomīgs. Jau veidojot mājas lapas sākotnējo moduļu tipa versiju, nācās atzīt, ka tās formāts un kārtošanas principi neatbilst ievietojamo materiālu apjomam. Taču pat speciāli programmēta mājas lapa ar smalki sazarotu struktūru, pārslogota ar milzīgu datu apjomu, būtu smagnēja, grūti pārlūkojama un tāpēc nepraktiska. Tai vajadzētu sniegt vien pamatinformāciju, saistošu un rosinošu lasāmvielu, kā arī atgriezenisko saiti, koordinējot informācijas papildināšanu un apmaiņu. Bet materiāli krājās kaudzē. Zinot saspiesto situāciju Babītes vidusskolas muzejā Piņķos, tika meklētas alternatīvas iespējas. Tā jautājums par materiālu izvietošanu, apstrādi un uzturēšanu publiskā telpā pārauga jautājumā par muzeju.

   Šī iecere sasaucās ar Babītes iedzīvotāja un vēlāk arī biedrības biedra Pāvila Grēniņa loloto ideju par savu kolekciju eksponēšanas iespējām. Sevišķu ievērību pelna viņa savāktās latviešu literatūras un periodikas, iespiedliteratūras retumu un citas apjomīgas kolekcijas, kurām ir milzu vērtība valsts mērogā. Viņam ir arī ilgstoša arhīvu veidošanas pieredze, ir sagatavota muzeja veidošanas un uzturēšanas dokumentācija (nolikumi u.c.), kā arī inventārs. Muzeja izveides gadījumā tiktu veikta tā akreditācija un iesaiste radniecīgās asociācijās u.t.t. Tiktu veikts arī izglītojošs darbs ar skolēnu un citu interesentu iesaisti.

    2013. gada 14. februārī biedrība vērsās pie Babītes novada pašvaldības, piedāvājot šādus risinājuma variantus:

  • bijusī Babītes mežniecības ēka Liepu alejā 17 pašreiz ir bez pielietojuma esoša tukša būve, kas sākotnēji varētu tikt pielāgota pagaidu darba un noliktavas vajadzībām, ar sekojošu pārbūvi un piemērošanu pastāvīgas ekspozīcijas, darba telpas, krātuves, bibliotēkas u.c. telpām muzeja vajadzībām ap 200 m2   kopplatībā, kā arī citām saistītām aktivitātēm pēc pašvaldības ieskatiem;
  • vēsturiskā pirmskara mežniecības ēka (tagad „Mežziņi”), kas jau pati par sevi ir arhitektūras pērle, kultūrvēsturisks objekts, kas pelnījis attiecīgu statusu un uzturēšanu, šobrīd nepiedodami nolaists un juridiski apgrūtināts. Kā Babītes ciema attīstības nozīmīgākais un izteiksmīgākais pionieris tas būtu saturiski piemērots mežniecības vēstures muzeja (vai vispār teritorijas novadpētniecības muzeja) lomai, atstājot Liepu alejas ēku citu aktivitāšu izvietošanai.

  Iesniegumā cita starpā teikts, ka ideālā gadījumā materiālu pietiktu, lai piepildītu ar saturu abas ēkas. Biedrība lūdza Babītes novada domi izvērtēt šo ieceri un izteica cerību uz domes atbalstu un aktīvu līdzdalību tās īstenošanā. Idejas autori būtu gatavi ierasties uz domes sēdi vai publisku apspriešanu, lai iesniegtu detalizētāku informāciju, struktūras un realizācijas principus, sastādītu nodomu protokolu, sagatavotu un noslēgtu nepieciešamos līgumus par pušu atbildību un pienākumiem.

   Pilns vēstules teksts atrodams šeit.  Diemžēl joprojām šī ir tikai biedrības iecere. No pašvaldības nav saņemta nedz atbilde uz biedrības vēstulēm, nedz arī jelkāda interese par sadarbību.