Projekti

Kopumā uz 2017. gada janvāri ir tikuši izstrādāti 9 projekti dalībai publiskajos konkursos uz Eiropas un Latvijas fondu līdzfinansējuma piesaisti (4 projekti ELFLA, 2 projekti EZF, 3 projekti VKKF).

   Tas ir darba un laika ietilpīgs process, kas sākotnēji nenes cerētos augļus. Tā jau sākotnēji biedrībā Pierīgas Partnerība tika noraidīts sagatavotais Parka tehniskais projekts.

 Savukārt vēlāk jau Lauku atbalsta dienestā tika noraidīti:

   2 Pierīgas partnerības atbalstīti parka projektu iesniegumi ELFLA

   1 Pierīgas partnerības atbalstīts parka projekta iesniegums EZF

Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) noraidīti:

   3 VKKF iesniegti projekti - bez skaidri noteiktiem vērtēšanas kritērijiem tika atzīts, ka projekti kopīgajā kontekstā neesot aktuāli, to skaitā

      - šīs mājas lapas izveides projekts (!)

      - novadpētnieciskās izpētes projekts,

      - seno, ar roku zīmēto un arhīvos vienā eksemplārā esošo Piņķu muižas īpašumu un ceļu karšu skenēšanas un oriģinālam atbilstoša lielformāta izdrukas projekts.

 Tomēr pamazām biedrības darbība tiek novērtēta kā atbilstoša publiskā finansējuma saņemšanai. Tā Lauku atbalsta dienestā tiek atbalstīti 2 ELFLA projekti. Saņemts finansējums

    Ls 1138.61- mājas lapas www.pupe.lv izstrādei;

    EUR 18191.74 - publiska skvēra izveidei Babītē.