Realizējamie projekti

Mājas lapa www.pupe.lv

  Pirmais projekts ir ieraudzījis dienas gaismu šīs mājas lapas veidolā. To ir paveikusi iepirkuma konkursa uzvarētāja SIA Web Multishop Company.

Līdz šim publiskajā telpā ir atrodamas vien vispārīgas vēsturiskas ziņas dažādās interneta vietnēs, to skaitā uz dažām lapām Babītes novada vietnē www.babite.lv. Babītes vidusskolas muzeja fondi nav pilnībā profesionāli apstrādāti un tāpēc grūti pieejami plašākam interesentu lokam. Arī kopumā par Babītes pagasta (agrāk Piņķu muiža) vēsturi nav neviena (!) apkopojoša izdevuma. Vēsturiskā informācija ir izkliedēta dažādu reģionālo un nozaru arhīvu fondos, reizēm pat ārpus Latvijas robežām. Biedrība "Pūpe" ir veikusi provizorisku šo fondu apsekošanu, turklāt tās rīcībā jau pašreiz ir plašs citur neatrodamu dokumentu, fotogrāfiju un vēl dzīvu vēstures notikumu aculiecinieku rokrakstu klāsts. Biedrības turpmākais uzdevums ir savākt vienkopus iespējami plašāku informāciju par šīs teritorijas vēsturi un attīstības gaitu, padarīt to viegli pārskatāmu un brīvi pieejamu ikvienam interesentam. Šīs vietnes mērķauditorija būtu Babītes vidusskolas skolēni, esošie un topošie novada dzīves veidotāji, kā arī ikviens novada iedzīvotājs un viesis, kam ir interese par šo nozīmīgo Pierīgas teritoriju.

  Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka pat līdz šim savākto materiālu (skenētas fotogrāfijas, dokumenti un kartes, dabas pamatnes veidošanās gaita, viensētu, ciematu un to infrastruktūras elementu, iestāžu, uzņēmumu vēstures hronikas, objektu, vēsturisku notikumu un personu apraksti u.c.) diez vai ir iespējams pārskatāmi savietot mājas lapā. Noteikti vēl vairāk materiālu pievienos detalizētāks izpētes darbs arhīvos, kā arī iespējamais citu interesentu un apkārtnes iedzīvotāju pienesums. Mājas lapa varētu kalpot par koordinācijas centru, caur kuru krāties informācijai, nodrošinot abpusējo saiti ar interesentiem, veidojot pārskatāmu pamatdatu struktūru. Tas nesarežģītu mājas lapas pārlūkošanu. Savukārt detalizētajiem arhīvu un citu avotu materiāliem piemērotāks šķiet datu bāzes formāts.

  Un šeit aktualizējas jautājums par apvidus novadpētniecības muzeju.

Publiska skvēra izveide Babītē.

  2014. gada martā sākās darbi pie otra ELFLA atbalstītā projekta - „Publiska skvēra izveide Babītē” realizācijas bijušo mazdārziņu teritorijā iepretim vēsturiskajam Pūpes kroga pagrabam un netālu no bijušās dzelzceļa pārbrauktuves. Labiekārtošanas un infrastruktūras izveides darbus veiks iepirkumu konkursā uzvarējusī dārzu ierīkošanas firma SIA AB Daiļdārznieks kopā ar iesaistītajām līgumorganizācijām. Tā gaitai varat sekot klātienē, kā arī sadaļā Pūpes parks.