Atribūtika

 Sākotnēji tiek meklētas idejas pašas biedrības logotipam:  1-3    4-6    7-9

Sadarbībā ar mākslinieci Anitu Ābeli, datorspeciālistiem Kristīni Šternu un Jeļenu Plotņikovu meklējumi rezultējas konkrētu variantu izlasē:

Tomēr rezultāts īsti neapmierina, un sadarbībā ar mākslinieci Anitu Ābeli tiek atrasts principiāli atšķirīgs redzējums - laivas motīvs kā simbols gudrības krātuvei, pārceltuvei pāri laikiem, akcentējot biedrības darbības lauku novadpētniecībā:

Tiek meklēta iespēja biedrības logotipā atainot arī parka izveides ieceri, sākotnējo lapas motīvu piemērojot Pūpes parka apzīmēšanai un šo elementu iekļaujot biedrības logotipā: