Rekvizīti

Rekvizīti:

Biedrība PŪPE

Reģ.nr. 40008183567

Juridiskā adrese / pasta adrese: Smilgas 2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101

Bankas konts šobrīd ir slēgts, lai velti nebūtu jāmaksā par tā uzturēšanu, jo nekāda naudas kustība biedrībā nenotiek. Projektu realizācijai tiek atvērts konts Valsts kasē. Par iespējamo atbalstu būtu jāvienojas īpaši. Potenciālajiem sponsoriem ir valsts garantētas nodokļu atlaides, jo biedrība ir organizācija ar sabiedriskā labuma statusu.

Biedrības e-pasta adrese: pupe@pupe.lv

Valdes locekļi:

Arturs Orlovskis +371 29156110

Elita Heniņa +371 26463563

Revidents:

Gunta Ziedaine +371 29495774