Veicamie darbi

Svarīgākie veicamie darbi ir:

- mājaslapas struktūras pilnveidošana un satura papildināšana;

- darbs arhīvos, muzejos, savākto materiālu apstrāde;

- izziņas darbs kolekcijas papildināšanai (sēklu, stādu pasūtīšana no kolekcijām Latvijā, Krievijā, Eiropā, ASV, Ķīnā u.c.);

- parka stādījumu reģistra izveide (inventarizācija, kataloģizācija, novērtēšana);

- dendroparka izveide par nopietnu kolekciju ar atbilstošu statusu (dalība starptautiskā dendrāriju un botānisko dārzu asociācijā), kas ļautu paplašināt sadarbības iespējas ar radniecīgiem objektiem Latvijā un ārpus tās;

- Latvijas vadakmeņu brīvdabas kolekcijas izveide parkā;

- ar biedrības biedru pieredzi, bagātīgu reto grāmatu kolekciju un novadpētniecisko materiālu klāstu rosināt muzeja izveidi.

   Veidojamais parks ir aplūkojams kā konceptuāli vienots un patstāvīgi funkcionēt spējīgs objekts, taču kolekcijā esošie un parkam pieejamie augu resursi, kā arī labiekārtošanas ieceres ļautu apgūt nesalīdzināmi lielākas platības, lai eksponētu ievērojamu skaitu arī liela auguma kokaugu sugas un šķirnes. Šajā sakarā varētu tikt attīstīta ideja par pieguļošo sabiedrisko apstādījumu iekļaušanu kopējā parka koncepcijā, realizējot daudzas idejas publiskās telpas organizēšanai.

  Vairāku biedrības iniciētu aktivitāšu realizācija labāk sekmētos ar pašvaldības atbalstu, diemžēl biedrības aicinājumi un priekšlikumi sadarboties pagaidām tikuši noraidīti vai palikuši bez atbildes.

Lai gan nevienam no biedrības biedriem un aktīvajiem atbalstītājiem pamatnodarbošanās nav saistīta ar apzaļumošanu, visiem ir atbilstoša izglītība (absolvētas LU Ģeogrāfijas un Bioloģijas fakultātes), ir zināšanas daiļdārzniecībā, kā arī ilggadīga pieredze augu kolekciju veidošanā un pat selekcijā. Līdz šim nevienam no biedrības biedriem nav pieredzes publisku projektu vadīšanā.