Dzelzceļa attīstība

   Rīgas–Tukuma dzelzceļa līnijas iniciatore bija cariskās Krievijas Satiksmes ceļu ministrija (Министерство путей сообщения), kas 1872. gada 1. jūlijā ierosināja privātajām dzelzceļu biedrībām sākt attīstīt dzelzceļu tīklu Latvijas teritorijā, tostarp atklāt satiksmi starp Rīgu un Tukumu.

   1873. gada 8. februārī – Rīgas rātskungam Aleksandram Faltinam (Александр Федорович Фальтин) tika izsniegta koncesija Rīgas–Tukuma Dzelzceļa sabiedrības izveidošanai. Jaundibinātais uzņēmums dzelzceļu sāka būvēt 1875. gada 13. maijā inženiera P. fon Gētes vadībā.

   Satiksmi pa 58 km garo vienceļa līniju atklāja pa posmiem - no Zasulauka līdz Majoriem – 1877. gada 25. jūnijā. Dzelzceļa līnija pilnībā tika atklāta 1877. gada 21. septembrī. Tā savienoja Rīgas staciju un tagadējo Tukums I (kas tolaik saucās Austrumu stacija).. 1891. gadā līniju savā īpašumā ieguva Rīgas—Dinaburgas dzelzceļa sabiedrība, taču jau 1895. gadā tā piederēja valstij (Krievijas impērija), un to iekļāva Rīgas–Orlas dzelzceļa struktūrā.

   1931.g. maijā, līdz ar otra paralēlā sliežu ceļa izlikšanu posmā Babīte - Zasulauks, tiek pilnībā pabeigta Rīgas – Dubultu iecirkņa otrā sliežu ceļu izbūve. 1950. gadā, praktiski vienlaikus ar Daugavas tilta atjaunošanu, tiek elektrificēts Rīgas–Dubultu iecirknis. Līdz ar to ir izveidota pirmā elektrovilcienu līnija Latvijā.

 

? ? ?

- I Pasaules kara laikā no Pūpes stacijas Kalnciema virzienā (uz Tīreļpurvu) vācieši esot uzbūvējuši vairākus desmitus kilometru garu kara dzelzceļa atzaru karaspēka apgādes vajadzībām. Pagaidām mūsu rīcībā nav precīzākas informācijas par to.

- I Pasaules kara laikā pie Pūpes stacijas uz rezerves sliedēm stāvējis sanitārvilciens (iespējams pat vairākkārt). Nav ziņu par rezerves sliežu izbūvi, atrašanās vietu un likvidēšanu. Kartē atbilstoša izskatās Jūrmalas virziena kreisā puse, kur dzelzceļa josla ir ievērojami platāka – ilgu laiku tur bija dzelzceļnieku ģimenes dārziņi.

- Otra iespējamā vieta varētu būt no bijušās pārbrauktuves vietas (pie brāļu kapiem) pa tagadējā stacijai piebraucamā ceļa vietu līdz mežiņam aiz stacijas. A. Dambja kungs sakās, bērnībā ar vilcienu garām braucot, redzējis uz šī atzara stāvam cisternvagonus.