Nepublicētie avoti

Šeit doti avoti, no kuriem smelta informācija Babītes stacijai tuvākas un tālākas apkārtnes vēstures pētījumos.

NEPUBLICĒTIE  AVOTI

Baltijas Centrālā bibliotēka, foto kolekcija (BCB)

Babītes vidusskolas muzeja krājums (BVM)

Latvijas Arhitektūras muzeja krājums (AM)

Latvijas ceļu muzeja krājums (LCM)

Latvijas Dzelzceļa muzeja krājums (LDZM)

Latvijas Kara muzeja krājums un bibliotēka (LKM)

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa  (LNB RN)

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums (LNVM)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, rokrakstu un reto grāmatu nodaļa (AB)

Latvijas Valsts arhīvs – 1398 f.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 117.,199.,234.,235.,261.,638.,673.,760.,1303.,1370.,1374.,1392.,2766.,2874.,2909.,4271.,

4377.,4595.,6810.,6821.,6828.,7172.,7404. fonds

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA)

LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuve (AMK)

LU Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuve (EMK)

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK)

Siguldas zonālais valsts arhīvs (SZVA) 145.,189.,225.,234.,235.,237.,292.,298.,349. Fonds

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvs