1. Brīvvalsts laiks

Šis ir Babītes (līdz 01.09.1925 - Piņķu) pagasta kopīgais biedrību saraksts.

 

Babītes biedrību savienība * 10.03.1931. + 14.03.1940.

Babītes Druva 882. Mazpulks * 07.02.1936. + 1940.

Babītes elektrības biedrība * 25.02.1936. 

                 24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Babītes I elektrības patērētāju sabiedrība”

Babītes I elektrības patērētāju sabiedrība (Sk. „Babītes elektrības biedrība”)

Babītes elektrības sabiedrība „Gaisma” * 08.03.1938. + 20.11.1940.

Babītes izglītības biedrība * 02.09.1925. + 25.03.1941.
                 22.12.1934. pārdēvēta agrāk „Piņķu izglītības biedrība”

Babītes krājaizdevu sabiedrība * 21.03.1923.
                15.06.1938. pārdēvēta agrāk „Piņķu krājaizdevu sabiedrība”

Babītes lauksaimniecības biedrība * 15.07.1937.

Babītes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rosība” * 15.06.1937. + 07.03.1939.

Babītes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.11.1936. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Babītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Babītes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 02.11.1921.
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk „Piņķu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Babītes Mazcenas mašīnu koplietošanas biedrība * 24.07.1926.
                19.05.1936. pārdēvēta agrāk „Babītes Mazcenas mazsaimniecību
                                veicināšanas biedrība”
                18.01.1939. pārdēvēta agrāk „Mazcenas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Babītes Mazcenas mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. „Babītes Mazcenas mašīnu koplietošanas biedrība”

Babītes mednieku biedrība
                Sk. „Rīgas mednieku biedrība „Dzilna”

Babītes meliorācijas sabiedrība „Lieknas purvs” * 21.08.1934.

Babītes pagasta Eimuru pļavu meliorācijas sabiedrība * 07.05.1934.

Babītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Babītes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Piņķu pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Piņķu otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Babītes pagasta mednieku biedrība * 29.04.1925. + 22.05.1941.
                09.07.1930. pārdēvēta agrāk „Piņķu vietējā mednieku biedrība”
                26.05.1939. pārdēvēta agrāk „Babītes vietējā mednieku biedrība”

Babītes pagasta mednieku biedrība „Saimnieks” * 08.05.1929. + 22.05.1941.

Babītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzinupīte” * 27.09.1930.

Babītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Hapaka” * 05.04.1935.

Babītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Skulte” * 15.01.1936. + 29.07.1943.

Babītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.02.1891. + 18.10.1940.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk „Piņķu savstrpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                27.05.1933. pārdēvēta agrāk „Piņķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Babītes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Babītes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Babītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Babītes Trenču 666. Mazpulks * 07.03.1934. + 1940.

Babītes vietēja mednieku biedrība
                Sk. „Babītes pagasta mednieku biedrība”

Mazcenas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Babītes Mazcenas mašīnu koplietošanas biedrība”

Mazcenas 793. Mazpulks * 12.04.1935. + 1940.

Piņķu izglītības biedrība
                Sk. „Babītes izglītības biedrība”

Piņķu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Babītes krājaizdevu sabiedrība”

Piņķu lauksaimniecības biedrība * 07.03.1913. + 10.02.1937.

Piņķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Babītes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piņķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Traktors” * 04.10.1922. + 04.09.1929.

Piņķu lopu pārraudzības biedrība
                Sk. „Piņķu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Piņķu otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 14.11.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Babītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Piņķu piensaimnieku sabiedrība * 15.02.1922. + 13.12.1938.

Piņķu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 02.06.1920.+ 03.06.1939.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Piņķu lopu pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Babītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Piņķu Salas mednieku biedrība
                „Salas Babītes mednieku biedrība”

Piņķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Babītes pagasta mednieku biedrība”

Piņķu savstarpīgā mājlopu apdrošināšanas biedrība * 14.06.1922. + 19.03.1930.

Piņķu savstrpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Babītes pagasta mednieku biedrība”

Piņķu vietējā mednieku biedrība
                Sk. „Babītes pagasta mednieku biedrība”

Rīgas mednieku biedrība „Dzilna” * + 21.02.1941.
                16.08.1939. pārdēvēta agrāk „Babītes mednieku biedrība”

Salas Babītes mednieku biedrība
                Sk. „Salas mednieku biedrība”

Salas mednieku biedrība * 21.05.1924.+ 16.05.1941.
                06.04.1927. pārdēvēta agrāk „Piņķu Salas mednieku biedrība”
                29.07.1938. pārdēvēta agrāk „Salas Babītes mednieku biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Babītes nodaļa * 17.03.1930.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Piņķu nodaļa * 21.08.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Babītes nodaļa * 02.07.1927. + 12.12.1933.
                Piņķu nodaļa * + 11.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Piņķu Švarcenieku  nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
Piņķu nodaļa * 26.06.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Babītes nodaļa * 06.05.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Babītes nodaļa * 08.11.1926. + 25.08.1937.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Piņķu nodaļa * 16.03.1929.