Aktualitātes

Finansējuma un atbalsta trūkums ir apturējis parka projekta tālāko īstenošanu, bet parka veidotāji ir iestiguši parka apsaimniekošanas, uzturēšanas, stādījumu kopšanas, diemžēl arī postījumu labošanas ikdienā, kas atņem spēkus radošām iecerēm. 

Tomēr mēs iespēju robežās turpināsim iesākto un iesim tālāk!

Visiem kopā būtu jautrāk un raitāk!

Jau sasniegtais būs uzturams un kopjams!

Bet vēl jo īpaši tas būtu saudzējams!

Būsim redzīgi un priecāsimies!

Būsim uzmanīgi un nepostīsim!

Lai skauģi skauž!

Mēs cienīsim!