Pārstādīšana

Lapu kokaugi

Konteineros jeb podiņos audzētus augus var stādīt visu veģetācijas periodu – kamēr vien zeme nav sasalusi. To sakņu kamols ir kompakts un pārstādīšanas laikā faktiski netiek traumēts.

Kailsakņu stādus pavasarī vislabāk stādīt pirms pumpuru plaukšanas - ideālais laiks ir maija pirmā dekāde. Pavasarī sulojošos kokus (bērzus, kļavas, arī skābaržus, krūkļus, alkšņus) ieteicams pārstādīt rudenī. Ja tomēr tas jādara pavasarī, tad būtu jāsagaida aktīvās sulu tecēšanas beigas, jo rokot sulu laikā, tiek traumētās saknes, bet tas var izraisīt stāda nosulošanu un pat bojāeju.

Rudenī lapu kokaugu patsakņus stāda atkarībā no laikapstākļiem - no augusta vidus līdz septembra beigām. Svarīgi, lai iestādītais kociņš pastāvīgajā augšanas vietā paspēj adaptēties pirms miera perioda.

Pārstādīt lapu kokus ieteicams septembra beigās, oktobrī, kad stādi ir nobrieduši. Visi stādi pirms izrakšanas ir jāatlapo! (caur lapām iztvaiko mitrums). Līdz oktobra vidum iestādītie augi līdz veģetācijas posma beigām vēl paspēs izveidot jaunas saknītes. Vēlāk stādīto augu sakņu kamols pārziemos augsnē, savukārt atsākoties veģetācijas sezonai, tas iesakņosies jaunajā augšanas vietā.

Ja pārstādāmos augus pastāvīgajā vietā plānots stādīt pavasarī, tad izraktie stādi ir jāpierok vai jāapmet ar zemi, kūdru vai skaidām. Augi jāpierok slīpi ar galotni pret dienvidiem, tādējādi samazinot saules apspīdēto virsmu un pasargājot augu stumbru no sakaršanas un apdegšanas pavasara saulē. Pavasarī jāuzmanās no sakņu iežūšanas, it sevišķi kauleņkokiem. Smagās māla augsnēs jāievēro stādu pierakšanas dziļums. Nedrīkst pierakt pa dziļu, lai nenosustu stumbri. Uz saknēm kārtīgi jāuzmet zeme un tā jāpiemīda.

Skuju kokaugi

Skuju kokaugus no podiņiem un konteineriem var stādīt visu veģetācijas periodu. Tos stāda tādā pašā dziļumā, kādā tie auguši konteinerā. Izņēmums ir tūjas. Tās var stādīt nedaudz dziļāk, jo dzīs saknes arī no stumbra.

Skuju kokaugu kailsakņus sekmīgi pārstādīt var divreiz gadā. Pavasarī tas ieteicams no aprīļa vidus (kad zeme ir atkususi) līdz maija vidum (optimāli aprīļa beigas – maija sākums). Priedes, tūjas un paegļus labāk stādīt pavasarī, kad augsne ir kārtīgi uzsilusi. Līdz maija beigām var stādīt egles.

Rudenī stādīt var no augusta vidus līdz oktobra vidum (piemērotākais būtu augusta beigas – septembra sākums). Līdz oktobra vidum vēl var stādīt skuju kokaugu dzīvžogus.  

Iestādot augus vēlāk, tie nepaspēs iesakņoties. Egles labāk sarod ar jauno mājvietu, ja tiek iestādītas augusta beigās vai septembra pirmajā pusē, kad tās jau pabeidz augšanu, bet zaru galos veidojas vainaglapas.