Dārza darbu kalendārs

Dārza darbu (sējas) kalendāru sastādīšanas principi bāzējas Mēness kalendārā. Šos principus popularizē Marija Tūna, Ārija Rudlapa, Ivars Šmelts u. c. Ja Saule nosaka gadalaiku ciklu, tad Mēness atrašanās dažādos savas orbītas posmos attiecībā pret Zemi cikliski mainās salīdzinoši īsākos laika nogriežņos. Tā gravitācija rada ne vien paisuma-bēguma viļņus Pasaules okeānā, bet liek cikliski mainīties arī sulu apritei augos. Tālāk apskatīti pamatprincipi, kas var palīdzēt saprast šos procesus. Informācija apkopota no publicētiem avotiem, datiem tīmeklī, diskusijām ar speciālistiem un personīgās pieredzes. Ir izteikti arī jautājumi par apskatīto principu iedarbību uz kokaugiem, kam varētu būt salīdzinoši lēnāka reakcija uz samērā ātrajām fāžu maiņām. Šai specifikai ir veltīts salīdzinoši mazāk informācijas, jo vairums dārza darbu kalendāru tiek veidoti, galveno vērību veltot vienas sezonas puķkopībai un dārzeņkopībai, tīmeklī dārzeņkopji var smelties padomus arī šeit:

http://www.neslinko.lv/search/labe/IETEIKUMI%20GATAVOJOTIES%20D%C4%80RZA...

Svarīgākie Mēness stāvokļa parametri, kas nosaka sulu aprites izmaiņas, un tātad arī augu (un to šūnu) reakciju uz šo ietekmi, ir

 1. Mēness kāpjošs vai lejupejošs ceļš pie debessjuma (līdzīgi kā Saule līdz Jāņiem debessjumā kāpj virs apvāršņa, bet pēc Jāņiem slīgst arvien zemāk).
 2. Mēness attālums līdz Zemei (Mēness eliptiskās orbītas perigejā – vistuvāk Zemei, apogejā – vistālāk no Zemes).
 3. Mēness faze  (augošs vai dilstošs Mēness), kas rāda Zemes, Mēness un Saules savstarpējo izvietojumu.

1.   Augšupejošs mēness - Mēness kāpj pie debess juma (ir ilgāk redzams debesīs), tātad tā ietekme kļūst ilgstošāka.

           Tas ir ražas laiks  Strēlnieks, Mežāzis, Udensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis

 • spraudeņu un potzaru griešana, potēšana
 • augļu vākšana glabāšanai
 • augu kaltēšana
 • ravēšana
 • zāles pļaušana, lai labāk ataug atālam

      Lejupejošs mēness (Mēness iedarbības laiks samazinās)

           Tas ir stādāmais laiks  Dvīņi, Vēzis, Lauva, Jaunava, Svari, Skorpions

 • stādīšana 
 • sēšana
 • spraudeņu spraušana
 • mēslošana
 • zāles pļaušana, lai neataug

Pavasaros tas parasti iekrīt augoša un pilnmēness laikā. Tas ir augu spraudeņu spraušanai labākais laiks.

2.  Apogeja un perigeja periodi nav saistīti ar mēness fāzēm, jo ir atšķirība to ciklos. Mēnesim tuvojoties Zemei, pieaug tā ietekme, relatīvi samazinot Zemes iedarbības spēku un otrādi.

Apogeja un perigeja periodi sakrīt ar mēness fāzēm ik pēc  413 dienām.

27.55 dienās Mēness veic vienu apgriezienu ap asi.

Laiks no apogeja līdz perigejam arī ir 27.55 dienas (27 dienas 7 stundas un 43minūtes)

Laiks no viena pilnmēness līdz otram ir 29,53 dienas.

Tā ir 2 dienu starpība. Mēness, riņķojot pa orbītu, nedaudz maina kustības ātrumu (Zemes tuvumā - ātrāk), bet tā griešanās ātrums ap asi ir pastāvīgs. Rezultātā Mēness pagrieziens ap asi brīžiem aizsteidzas priekšā stāvoklim orbītā, bet brīžiem atpaliek. Mēness pievilkšanās spēka starpība apogejā un perigejā atšķiras par 1,4 reizēm.

     Perigeja laikā Mēness fāzēm un zīmēm, kādā atrodas Mēness, ir aptuveni 1,2 reizes spēcīgāka ietekme uz Zemes. Savukārt Zemes pievilkšanas spēks ir minimāls. Barojošās vielas sekmē augu virszemes daļu attīstību, jo Mēness “velk” augšup augu sulas. Augsnē ir vairāk mitruma (tas kāpj augšup pa kapilāriem), un pierādīts, ka sēklas absorbē lielāko daļu ūdens. Perigeja laikā nevēlama: sēšana, stādīšana, pārstādīšana, sakņu dzīšana, jo var uzbrukt kaitēkļi vai slimības.

     Apogeja laikā visām Mēness fāzēm un zīmēm, kurā atrodas Mēness, ir mazāka ietekme, jo Mēness šajā laikā atrodas tālāk no zemes. Zemes pievilkšanas spēks ir maksimāls, kad Mēness pievelk minimāli. Notiek barības vielu pieplūdums saknēm, tās intensīvi barojas un attīstās.

3.   Augoša  Mēness cikls sākas pēc "tukša Mēness", kad Saule un Mēness atrodas vienā pusē Zemei (Mēness atrodas starp Zemi un Sauli, tātad Saule apspīd Mēness pretējo pusi, un tas ir neredzams no Zemes). Saules un Mēness iedarbība summējas.

     Augošs Mēness (no jauna līdz pilnam) - sulu kustība uz galotnēm   (Zeme atdod savu enerģiju – izelpo)

        Augošā mēnesī augi pieplūst ar dzīvības sulu un kļūst aizsargāti pret slimībām un kaitēkļiem.

 • sēj un stāda ražai virszemē (tomāti, gurķi...)
 • koku un krūmu stādīšana un pārstādīšana
 • koku potēšana
 • laistīšana (ūdens dienās)
 • puķu un telpaugu stādīšana un pārstādīšana (izņemot sīpolpuķes)
 • piķēšana
 • raža tūlītējai lietošanai

            Pilnmēnesī visas sulas un spēki virszemes daļās,

 • augļi neder uzglabāšanai,
 • vāc tējas
 • pļauj zāli, lai neataug ātri

     Dilstoša Mēness cikls sākas pēc Pilnmēness, kad Saule un Mēness atrodas pretējās pusēs Zemei.

     Dilstošs Mēness (no pilna līdz tukšam) -  sulu virzība uz saknēm  (Zeme uzkrāj enerģiju – ieelpo).

        Dilstošā mēnesī enerģijas daudzums samazinās, bet palielinās augu krāsas intensitāte. Pieaug mēslojuma un dažādu barojošu vielu pielietošanas efektivitāte.

 • sēj un stāda sakņaugus
 • koku apgriešana
 • laistīšana (ūdens dienās)
 • mēslošana
 • kaitēkļu un nezāļu apkarošana
 • ražas novākšana uzglabāšanai (izņemot ūdens dienas – Mēness Vēzī, Skorpionā, Zivīs)
 • nevajag pārstādīt, jo saknes ievainojamas.

Atkarībā no Mēness stāvokļa attiecībā pret Sauli un Zemi, redzamas četras dažādas šā pavadoņa fāzes – Jauns Mēness, 1. ceturksnis (Augošs Mēness), Pilnmēness, - pēdējais ceturksnis (Dilstošs Mēness).
Jauns mēness vislielākā ir Ūdens stihijas ietekme, tādēļ augi ir piesātināti ar mitrumu. Fāzu maiņas dienās neiesaka sēt un stādīt vai pārstādīt, nodarboties ar koku un krūmu potēšanu un apgriešanu.
Pirmajā ceturksnī dominē Gaisa stihija, kad pastiprinās mijiedarbība starp sakņu sistēmu un augu galotnēm. Vislabvēlīgākais periods viengadīgo un divgadīgo puķu, koku stādīšanai, augu piebarošanai, laistīšanai, potēšanai, selekcijai, ziedu griešanai.
Otrais ceturksnis ir Uguns stihijas pieaugums. Labvēlīgs virszemes augu stādīšanai, virszemes ražas novākšanai, daudzgadīgo sakneņu, augu piebarošanai un laistīšanai, potēšanai un selekcijas darbiem, ziedu griešanai.
Pilnmēness ir Uguns stihijas augstākais ietekmes punkts. Nav vēlama augu stādīšana un pārstādīšana, jo pavājināta sakņu sistēmas dzīvotspēja. Ieteicams ievākt ārstnieciskos augus, pļaut sienu. Augļus ievāc tūlītējai lietošanai.
Trešajā ceturksnī pieaug Zemes stihijas ietekme, notiek sulu un enerģijas virzība no augu galotnēm uz saknēm. Labvēlīgs laiks apakšzemes augu stādīšanai, piebarošanai, laistīšanai un ražas novākšanai.
Pēdējais ceturksnis ir Zemes stihijas ietekmes augstākais punkts, ar vislielāko sakņu dzīvotspēju.

Mēness Zodiaka dārzs
Ar noteiktiem augļiem, augiem, saknēm un ziediem darbojas, Mēnesim atrodoties noteiktā Zodiaka zīmē, kad attiecīgajās daļās uzkrājas vislielākais vērtīgo vielu daudzums.
Uguns zīmēs (Auns, Lauva, Strēlnieks) – Augļu dienas. Mēness iedarbojas uz augļiem, kuri aug virszemē.
Zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) – Sakņu dienas. Mēness iedarbojas uz saknēm un augļiem, kas aug zemē.
Gaisa zīmēs (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs) – Ziedu dienas. Mēness ietekmē ziedus. Mēness padara tos uzņēmīgākus, tādēl, piemēram, laistot ziedošus augus šajās dienās parādīsies slimības vai kaitēkļi.
Ūdens zīmēs (Vēži, Skorpions, Zivis) – Lapu dienas. Mēness ietekmē lapas. Labvēlīgākais laiks augu laistīšanai un piebarošanai.
Visneauglīgākais ir laiks, kad Mēness atrodas Ūdensvīra zīmē.

Nestrādāt

 • čika laikā
 • dienu pirms un pēc jauna mēness (tukšā mēnesī)
 • dienu pirms un pēc saules un mēness aptumsumiem
 • mēness ir apogejā, perigejā vai mezgla punktos (šķērso Saules orbītas plakni)

 Ideāli, ja sakrīt visi ieteicamie parametri! Diemžēl ne  visu var paspēt laikā. Ir jāķer moments vai arī jāizlīdzās ar vismaz vienu parametru.

Augu veģetatīvajā pavairošanā (potēšanā un spraudeņošanā) ļoti būtiska ir labvēlīgu temperatūras, gaismas un mitruma apstākļu nodrošināšana (ideālā gadījumā - aprīkotas siltumnīcas vai lecektis), kas ievērojami uzlabo darbu rezultātus pat mazāk labvēlīgās Mēness kalendāra fāzēs.

Stādīšanai  labvēlīgākais ir lejupejošā mēness laiks, perigejā kad tuvāk zemei. Stāda un pārstāda  Jaunavas Sakņu dienās

???   Pieļauju, ka augļu, sakņu, ziedu un lapu kultūrām ir svarīgas attiecīgās dienas atbilstoši zodiaka zīmēm, bet dekoratīvajiem kokaugiem (skujeņiem, dažādu formu kokaugiem), šķiet, tas nav tik svarīgi!? Droši vien pārstādīšana nebūtu ieteicama dilstošā mēnesī, jo tad saknes ir ievainojamas.

Sēšanai  labākais laiks ir lejupejošais mēness, kad attiecīgi auga pielietojumam jāizvēlas ziedu, augļu, lapu vai sakņu diena. Tas varētu attiekties uz sezonas dārza kultūrām – garšaugiem, dārzājem, puķēm.

???   Te gan ir neliels knifs – daudzas ziemciešu un kokaugu sēklas prasa samērā ilgstošu (reizēm pat vairāku mēnešu garu) stratifikāciju. Es tās īpaši nestratificēju, bet sēju kastītēs ar substrātu, un tādā formātā lieku stratificēties pagrabā. Manuprāt sēšanas laiks nav tik svarīgs, jo sēklas sāk dīgt, kad pavasarī siltumā tās pašas sajūt īsto laiku. Nez vai dabā viss iesējas pareizi, vai arī sadīgst tikai pareizi iesējušās sēklas!?

  Dilstošā mēnesī iesaka sēt sakņaugus, augošā – puķes, telpaugus, laikam jau arī ziemcietes un kokaugus.

???   Vai ir pamats domāt, ka ziedošie kokaugi jāsēj ziedu dienās, bet raiblapaine lapu koki vai skujeņi jāsēj lapu dienās?! Vai te ir būtiska ietekme mēness fāzei (jauns, pilnmēness u.t.t.)?

- Spraudeņi jāgriež augšupejošā Mēness periodā (Strēlnieks, Mežāzis, Udensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis), Mēness apogeja periodā, kad tas ir tālāk no Zemes, jaunā Mēnesī. Vīnogas griež Strēlniekā, vecā mēnesī,  oktobra beigās, novembrī.

- Spraudeņi jāsprauž  lejupejošā Mēness periodā (Dvīņi, Vēzis, Lauva, Jaunava, Svari, Skorpions), Mēness perigeja periodā, kad tas ir vistuvāk Zemei, vēlams – sakņu dienās (labāk Jaunavā, Mežāzī).

- Potzari jāgriež augšupejošā Mēness periodā (Strēlnieks, Mežāzis, Udensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis), Mēness apogeja periodā, kad tas ir tālāk no Zemes, jaunā Mēnesī.

- Potēšanai labvēlīgākais ir augošs mēness un augšupejošs periods (Strēlnieks, Mežāzis, Udensvīrs, Zivis, Auns, Vērsis), Mēness apogeja periodā, kad tas ir tālāk no Zemes, jaunā Mēnesī, īpaši Auna un Lauvas Augļu dienās.  Augļu kokiem par labāko iesaka laiku, kad Mēness atrodas Strēlnieka zvaigznājā.