Zonas

Latvija

Teritorijas klimatisko apstākļu karte tiek veidota uz meteoroloģisko novērojumu staciju tīkla datu bāzes. Tas šeit

Latvijas gada vidējo temperatūru karte ar ekstrēmajām novērotajām temperatūrām šeit

Latvijas teritorijas iedalījums augļkopības zonās ar aprakstu šeit

Temperatūru režīms Latvijas reģionos šeit 

 

Eiropa

Eiropas zonu karte šeit

Eiropas zonējums ar skalu šeit  un  šeit

Baltijas reģions  šeit

Rietumeiropa  šeit 

Viduseiropa  šeit 

Balkāni  šeit 

Britu salas  šeit  un  šeit 

 

Āzija

Krievija  šeit

Ķīna  šeit

Japāna  šeit  , Hokkaido    Honshu C   Honshu N

 

Ziemeļamerika

Reģions   šeit  un  šeit

ASV  zonas  šeit  šeit  šeit         2-6 zonas  šeit          puszonas  šeit

ASV   reģioni:   North Central       Northeastern      Northwestern      Alaska

ASV pavalstis: Alaska  Colorado  Connecticut & Ri  Idaho  Illinois  Indiana   Iowa  Kansas  Maine  Maryland & DC  Massachusetts  Michigan  Minnesota  Missouri  Montana  Nebraska  New Jersey  New York  Ohio  Oregon  Pennsylvania  South Dakota  Utah  Vermont  Virginia  Washington  Wisconsin  Wyoming 

Kanāda  Alberta, Saskačevana   BC, Alberta  Kvebeka, Ņ, L  Ontario  Sask., Manitoba, Ont. 

 

Nozīmīgāko un interesantāko augu atbilstošās salcietības zonas  šeit

Lielāko Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas pilsētu salcietības zonas  šeit 

Eirāzijas pilsētu salcietības zonas  šeit

Čehijas un Slovākijas pilsētu salcietības zonas  šeit

Čehijas info par salcietības zonām  šeit