Kolekcija

Šajā sadaļā ievietoti biedrības biedru kolekcijās esošo augu sarakstu vienkāršotas versijas. Biedrība veic parka stādījumu reģistrāciju ar augu zinātnisko nosaukumu, kultivāru izveidotāju, pamatsugu izcelsmi, pavairošanas metodes, pavairotāja, stādīšanas gada u.c. kolekcijas pamatelementu uzskaiti. Nosaukumu klasifikācijas pamatā ņemts jaunākais ( 2010 g.) Holandē izdotais ENA standarts 2010-2015.g.g. List of names of woody plants (: Naamlijst van houtige gewassen : Namenliste Gehölze : Liste de noms plantes ligneuses) / M.H.A. Hoffman, 2010. Turklāt uzrādītas arī katalogā neminētās retās, jaunākās – vēl nereģistrātās, kā arī reģionālās, piem., Latvijā izveidotās rododendru, augļaugu šķirnes. Izmantoti arī ārpus Eiropas lietotie  augu reģistri, piem., Krievijas datu bāzes, Amerikas skuju koku asociācijas (www.conifersociety.com) datu bāze, kā arī dažādu augu grupu kolekcionāru biedrību datu bāzes.

Pašreiz publicētie saraksti nav pilnīgi, jo to sagatavošana prasa laiku, kā arī rūpīgu esošo augu ziemošanas un augšanas apstākļu pārbaudi. Augu taksācija ir paredzēta vismaz 5 gadus pēc augu iestādīšanas, kad augs ir pierādījis, ka ir ieaudzies tam paredzētajā vietā. Ar “?” atzīmētās ģintis vai sugas vēl nav gatavas publicēšanai, bet ievietota vien kā vienība tālākai papildināšanai. Tai pašā laikā rediģēta var tikt arī jebkura cita taksonu grupa. Tāpat jauna informācija prasa izmaiņas jau esošajā struktūrā. Tāpēc atvainojamies par neprecizitātēm un trūkumiem. Un ceram, ka saraksts dos priekšstatu par topošā parka veidošanai pieejamo augu resursu.

Ar *) atzīmētas šķirnes, kuras aizsargā autortiesības, un kuru izplatīšana bez oficiālas saskaņošanas nav atļauta.

Uz 2019. gada rudeni parkā ir izstādīts aptuveni 1000 taksonu. Ir iespējas to vismaz trīskāršot, kad būs nodrošināta to aizsardzība pret postīšanu, zagšanu (!), kā arī nodrošināta iespēja to laistīšanai pēc iestādīšanas - joprojām nav iespējams ierīkot urbumu, jo pašvaldība kā zemes gabala īpašnieks vilcinās ar elektrības pieslēgumu zemes gabalam, lai gan biedrība ir sagatavojusi un iesniegusi gan pieslēguma projektu, gan tehniskos noteikumus. Ūdens ieguves jautājums ir ticis aktualizēts visos biedrības gatavotajos projektos, taču atsevišķi nav saņēmis atbalstu, vai arī nav iekļauts projektos tiem pieejamā ierobežotā finansējuma dēļ.

Skuju kokaugi

Lapu kokaugi

Lakstaugi  Sakarā ar to, ka tiek izbradāti, nereti aplauzti un pat izrakti izskatīgi kokaugi, ar ziemciešu stādījumu izveidi biedrība pagaidām nesteigsies, tam vēlama pārdomāta teritorijas uzraudzība un aizsardzība.