Plāns

Plāna tapšanas gaita tika aplūkotas sadaļā Versijas. Visi parka labiekārtošanas darbi tika plānoti un veikti, kopumā balstoties uz projekta pilnīgāko versiju, kas bija tapusi sadarbībā ar arhitektu biroju SESTAIS STILS, un kas bija saskaņota Babītes novada pašvaldībā.  Ģenplāns vai tas pats Ģenplāns vektoros.

Atmetot ideju par lielu dabisku dīķi, tika izstrādāta jauna parka centrālās daļas versija ar strautiņa un divu mākslīgo dīķu kaskādi, kā arī grantētu sauso "dīķi" ar lieliem akmeņiem japāņu dārza stilā. Iecerētā "austrumu stila dārza" pamatelementu iezīmēšana dabā jau ir veikta.

28.01.2017. ar GPS (A. Zonbergs) tiek uzmērīta parka teritorijas faktiskā situācija - jaunveidotais reljefs, ierīkotā infrastruktūra un stādījumi.

Rezultātā ir tapis parka topoplāns, parka situācijas plāns, kā arī stādījumu detalizēts plāns parka veidotāju vajadzībām - fiksēt augu kolekcijas precīzu izvietojumu un veikt materiālo vērtību inventarizāciju.

10.02.2017.  ir gatavs pirmais jaunās parka (izveidotās) situācijas plāns  pdf  formātā, kā arī AutoCAD  (dwg) versijā (A. Zonbergs).

01.07.2020. tiek sākts darbs pie parka ilustratīvās shēmas izstrādes (Liene Egle).

11.10.2020. ir gatava Parka shēma informatīvajam stendam galīgā versijā (Liene Egle). Tādu Pūpes parku redz tā veidotāji projekta ieceres pilnas īstenošanas rezultātā.

17.10.2020. ir gatavas iecerētā parka vizualizācijas versijas (slīpskati, Liene Egle). Tie ir tikai vienkārši vingrinājumi vizualizācijā, kas diemžēl nesniedz pilnībā iecerēto kopainu, jo trūkst reljefa vertikālās dimensijas, kā arī augu kompozīciju piepildījuma. Tas laikietilpīgs darbs ar citu datorprogrammu.