Zonējums

Pašreizējais parka zonējums pilnveidojies no pirmajām skicēm un konceptuālajām shēmām līdz pat darba projektiem.

Šeit dots konceptuāls parka zonējums pa augu grupām,

kā arī detalizētāki plāni:  1   2   3   4   5

Darba procesā nemitīgi parādās izmaiņas, precizējumi un pat samērā radikāli pārveidojumi.

Tomēr reālā situācija tiks atspoguļota parka Plānā.

Detalizēti augu izvietojuma plāni - ārstniecības un garšaugu dārziņš, vertikālo formu sektors, šķeltlapaino augu sektors, Baltijā atrasto raganu slotu un īpatnēju augu kolekcija, īpatnējas formas (korķaviļķi, čūskveida formas u.c.) uz rudenī iekrāsoto augu paletes fona, meditācijas saliņas dobes, zālaugu sektors (miskantes vismaz 100 šķirnes u.c. graudzāles) gar laipu sistēmu, Japānas augu stādījumi gar tējas namiņu, atpūtas platformu un bambusa žogu, kompakto potēto formu sektors, nivaki un mākslīgi veidoto formu nogabals, vīteņaugu aleja, viršaugu kolekcija, un vēl daudzi citi varētu tikt īstenoti, kad būs nodrošināta stādījumu aizsardzība pret postījumiem, uzraudzība un profesionāla aprūpe.