Stādījumi

Līdz 2017. gada sezonai vaikto Pūpes parka stādījumu plāns (izstādīto augu izvietojums).

Stādījumu reģistrs ir izstrādes procesā.