Hronika

15.09.2011.   Iecerētās teritorijas pirmā fotosesija

13.12.2011.   Sākas sarakste ar Japānas vēstniecību Latvijā (Z. Stankēviča-Mača)  Info

05.03.2012.   Iecerētās teritorijas otrā fotosesija 

19.04.2012    Iecerētās teritorijas trešā fotosesija 

21.04.2012.   1. talka topošajā parkā – atkritumu savākšana, sākas apauguma zāģēšana un dedzināšana  

23.03.2013.   Topošā parka teritorijā tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana (Silene GeoSystems - A. Kratovskis)

18.07.2013.   Ir pabeigta apauguma zāģēšana parka laukumā, sāk pievest grunti parka reljefa veidošanai (SIA “PIPELINE LATVIA”)   

  Paralēli ELFLA līdzfinansētā projekta īstenošanai notiek arī citi biedrības iniciēti un organizēti darbi topošā parka izveidei. Tie g.k. saistās ar parka centrālās daļas jeb Austrumu stila dārza ierīkošanu, lai paveiktu reljefa un infrastruktūras elementu izveidi ar smago tehniku pirms celiņu un apkārtējo teritoriju labiekārtošanas.

15.05.2014.   Sākas darbi pie skvēra izveides atbilstoši izstrādātajam projektam, saskaņā ar konkursa noteikumiem un noslēgto skvēra labiekārtošanas līgumu. Darbi sākas ar celmu izrakšanu, virskārtas nostumšanu un reljefa veidošanu. Ir pievesta grunts (SIA „Lemminkainen Latvija"). 

30.07.2014.   Turpinās virskārtas nostumšana, tiek veidots reljefa pamats 

01.08.2014.   Pabeigta reljefa pamata izveide, parka kontūru izlikšana dabā 

09.10.2014.   Tiek pabeigta parka apzaļumošanas shēmu izstrāde

17.10.2014.   Turpinās reljefa veidošana (dīķu vietas, Austrumu dārza kalns) 

23.10.2014.   Tiek izveidots celiņu pamats 

23.10.2014.   Atvesti lielie laukakmeņi (Z/s “Sīļi”), izlīdzināta kūdra rododendriem (Olaines kūdra) un melnzeme 

28.10.2014.   Tiek izlikti lielie laukakmeņi 

29.10.2014.   Tiek veidotas reljefa detaļas, strautiņa gultne un meditācijas saliņa 

12.11.2014.   Tiek izliktas trepes kalnā, izveidots pamats japāņu dārzam – saliņa un “sausais dīķis”, pa vietām izlikti lielie laukakmeņi  

08.05.2015.   Tiek klāts “Rundāles maisījums” celiņu virskārtai 

09.05.2015.   Tiek stādīti pirmie kokaugi parkā 

09.05.2015.   Tiek laboti pirmie postījumi 

11.05.2015.   Tiek blietēti celiņi 

10.06.2015.   Tiek nofotografēts topošais parks no lidmašīnas (M. Gills) 

16.07.2015.   Vakara migla parkā pēc dienas darbiem 

07.08.2015.   Audzināšanas darbs ar “sabiedriskā labuma guvējiem”    Pēc tam tiek konstatēta parkam paredzēto kokmateriālu zādzība un atklāts to pielietojums 

25.08.2015.   Tiek izvietoti soliņi 

01.09.2015.   Ravēšanas talka   

05.09.2015.   Lielā Talka parkā (stādam rododendrus, vedam un izlīdzinām melnzemi, trimmerējam un kompostējam nezāles, grābjam, līdzinām, ravējam, kurinām ugunskuru un diskutējam, cepam desiņas, mielojamies ar Spilvas gardumiem un Nadīnas vārīto zupu).              Talcinieku saraksts   . Afiša    

11.09.2015.   Paveikto darbu skati topošajā parkā 

25.09.2015.   Konstatētas kvadricikla ārdīšanās sekas parkā 

17.01.2016.   “Ziemas prieki” Pūpes parkā 

23.04.2016.   Lielā stādīšanas  talka  un tās rezultāti  

24.04.2016.   Panorāma pēc Lielās Talkas 

01.05.2016.   Stādīšana turpinās 

06.05.2016. un 13.05.2015.   Pirmie parka ziedi    

29.07.2016.   Turpinās pļaušana 

31.07.2016.   Kārtējā ravēšanas talka 

Visu rudeni turpinās augsnes sagatavošana stādīšanai, hortenziju, bārbeļu,veigēlu,sakuru, dekoratīvo ābeļu, kļavu, gobu un citu augu stādīšana.

08.11.2016. - 09.01.2017   “Ziemas prieki” un to rezultāti    Biedrība lūdz Babītes novada pašvaldības atbalstu parka aizsardzībai pret postījumiem.

19.01.2017.   Babītes novada pašvaldība noraida biedrības lūgumu palīdzēt ierīkot žogu ap parka teritoriju.

28.01.2017.   Tiek veikta parka teritorijas faktiskās situācijas (izveidotais reljefs, infrastruktūra un stādījumi) uzmērīšana ar GPS (A. Zonbergs).

12.02.2017.   Ir sagatavots parka topoplāns, kā arī esošo stādījumu plāni koordinātēs (A. Zonbergs).

04.05.2017.   Akmeņkaļa Rolanda Berga darbnīcā ("Pudiķi", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads) ir izgatavots biedrības pasūtītais akmens sols, tas tiek iegādāts, izkrauts un kā ziedojums uzstādīts parkā.       . Tālāk, protams, ar traktoru!

10.06.2017.   Kā vienmēr palīgos - rīdzinieki!

10.06.2017.   Parks gaida Līgo svētkus - vai neaplīgos?  

05.07.2017.   Parks, kurā zied platlapu kalmija  

24.07.2017.   Ar dronu tiek veikta parka teritorijas aerofotografēšana (A. Markots). 

28.04.2018.   Visi uz talku Pūpes parkā Afiša     

   Pašvaldībai traucē gar parka ārējo robežu iestādītā lodveida kļavu rinda     kura piespiedu kārtā nelaikā pārstādīta, diemžēl jaunā vietā neieaugās.

30.04.2021.   Tiek saņemts Babītes novada pašvaldības paziņojums par nodomu pirms termiņa lauzt Patapinājuma līgumu par Pūpes parka izveidi 

05.-15.05.2021.   Pūpes parkā zied sakuras     

16.05.2021.   Parka kopskati    

16.05.2021.   Parka augi    

17.05.2021.   LTV1 žurnālistu vizīte (4. studija) 

21.05.2021.   Parks 

29.05.2021.   Savu skaistumu parāda arvien jauni parka augi